Формування особистості відбувається в дитячому віці. На цей процес впливає багато факторів, головними з яких є ставлення батьків до дитини і соціальне життя (садок, школа). У виховному процесі батько або педагог вибирають ту чи іншу спрямованість, виходячи з чого підбираються методи впливу на поведінку дитини. Підходи до виховання можуть бути різними і всі вони призводять до того чи іншого результату. Нижче ми розглянемо основні види впливу дорослих на поведінки дитини і можливий підсумок такого впливу.

Різні підходи у вихованні

Стилі дитячо-дорослих відносин настільки відрізняються один від одного, що об'єднувати їх в загальні групи здається досить дурним. Проте всім їм властивий єдиний принцип спрямованості.

Виходячи з цього педагогіка виділяє 2 основні підходи до виховання:

  1. об'єктний;
  2. суб'єктний.

Об'єктний підхід

Об'єктний (традиційний) підхід характеризується тим, що дитина розглядається, як об'єкт виховання, а сам процес виховання, як зовнішній вплив на дитину. При цьому кошти розвитку і формування особистості також мають зовнішній (поверхневий) характер, обходячи стороною індивідуальні особливості дитини і його внутрішній світ. Таким чином, дорослий є суб'єктивною стороною. Він якимось чином впливає на дитину, а дитина, в свою чергу, приймає цей вплив.

Традиційний підхід у вихованні передбачає використання спеціально-розроблених вимог для досягнення короткострокових цілей, не беручи до уваги можливі наслідки в майбутньому. Послух в даному випадку забезпечується не повагою, а страхом.

Педагог або батько тисне на дитину, домагаючись пасивного послуху.

Головний недолік даного підходу полягає в гальмуванні розвитку особистості дітей. Виконуючи певні вимоги дорослого, дитина не бачить цінності в думках і ідеях, які якось відрізняються від нав'язаних. Але це лише один варіант розвитку подій. В іншому, діти починають опиратися тиску, бунтують і заперечують все, що пропонується батьком. Це внутрішній опір також шкодить розвитку творчих здібностей.

Об'єктний підхід до виховання може бути двох видів:

  • авторитарним;
  • маніпулятивним.

При авторитарному підході педагог або батько впливає на дитину відкрито і владно. Його вимоги мають на увазі неухильне виконання. Це не подобається дітям, адже всім їм властиво волелюбність.

Маніпулятивний підхід також характеризується впливом на об'єкт (дитини) з тією лише різницею, що дитина не розуміє, що на нього впливають.

У дітей в даному випадку виникає якась ілюзія, що поведінка і вчинки є їх власним волевиявленням.

Батько домагається «потрібного» поведінки за допомогою спеціальних способів, завдяки яким дитина сприймає цілі дорослого, як свої власні. Йому навіюється, що він сам будує своє життя, сам приймає рішення, вибирає рід занять і по-своєму вирішує проблеми. У даній системі взаємин немає строгого контролю за поведінкою вихованця. Дорослий використовує психологічні особливості дітей для формування прихованих механізмів впливу на них.

Суб'єктний (особистісний) підхід у вихованні

В суб'єктному підході вихованець виступає не як об'єкт педагогічної діяльності, а як суб'єкт.

Індивідуальні особливості дитини визнаються тут головною цінністю, тому методи і засоби виховання підбираються такі, які найбільшою мірою розвивають внутрішній світ дитини і його таланти.

Результатом успішного застосування даної системи є здатність дитини самостійно вибудовувати власну систему цінностей і, вірно, співвідносити її з соціумом. При цьому дитина не стає надмірно розпущеним і не слід сліпо вимогам батьків. Він розвивається відповідно до особистісних потреб, не забуваючи в той же час про важливість суспільства і цінностях, які в цьому суспільстві існують.

Сучасний підхід до виховання

Удосконалення духовного світу дитини, рівноправ'я вихованця і вихователя, а також їх гармонійна співпраця втілюються в сучасному підході до виховання, який називають гуманістичним.

Він характеризується тим, що і дитина, і вихователь є суб'єктами в виховному процесі. Дорослий вибирає методи, які стимулюють розвиток індивідуальних особливостей дитини, при цьому надаючи йому можливість організувати спільну діяльність, тобто стати його повноправним партнером. Процес навчання проходить тут таким чином, що учень сам проявляє ініціативу (як в сенсорному вихованні). При цьому використовуються методи психологічної підтримки дитини, розуміння, вивчення його індивідуальних психологічних особливостей та діалог. Це є благодатним грунтом для саморозвитку особистісних якостей